Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати
История
"Евро Ферт" АД е създадено през август 1999 г. в Димитровград. Следващата година придобива в консорциум 51 % от капитала на Неохим АД – най-големият производител на азотни торове в страната. За сравнително кратък период от време дружеството успя да завоюва лидерска позиция на българския пазар на торове, действайки чрез мрежа от дистрибутори с национално покритие и прилагайки гъвкави търговски политики и схеми в отговор на порасналите потребности на земеделските производители в България. Към настоящия момент "Евро Ферт" АД е един от акционерите на торовия производител.
Управление
"Евро Ферт" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, ръководено от 3-членен Съвет на директорите. Дружеството се представлява от Изпълнителен директор.


Цели
Приоритетите на "Евро Ферт" АД са запазване и развитие на позициите на дружеството в търговията с химически вещества, основно торове, както и оптимизиране на цялостната схема на търговия и услуги. Усилията ни са насочени към повишаване на добивите от селскостопанска продукция и ефективен принос към развитието на модерно земеделие в страната.
Визия
"Евро Ферт" АД работи за своето устойчиво и възходящо развитие акцентирайки върху следните основни принципи:
  • Гарантирано високо качество на предлаганите продукти и услуги за постигане на максимална удовлетвореност на клиентите
  • Непрекъснато обогатяване на продуктовата листа в зависимост от потребностите на пазара
  • Активно сътрудничество с браншови организации и висши учебни заведения в сферата на агробизнеса като елемент от социалната ни отговорност за утрешния ден
  • Отговорност спрямо околната среда
  •  Повишаване на конкурентноспособността на дружеството, посредством инициативи и проекти


        

За да ражда земята ни повече!