Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати
Технически соли
 Торове
Обща информация
Натриевият нитрат се среща в природата като естествен минерал - най-много по чилийските брегове на Тихия океан, а в по-малки находища - в Египет, Каспийската област, Колумбия и др.
Възможно е получаването му и по синтетичен път чрез неутрализация на азотна киселина с натриев карбонат или натриева основа:

         2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + СО2 + Н2О
              HNO3 + NaOH = NaNO3 + Н2О
 

По описания начин се произвежда почти 100% от използвания в Европа натриев нитрат.
Представлява бяло кристално вещество, много добре разтворимо във вода.
Натриевият нитрат може да се използва като изкуствен тор в селското стопанство, тъй като е важен източник на азот за растенията. Сериозно приложение намира като междинен продукт в пиротехниката, в стъкларската, емайлната и металообработващата промишленост, при производството на багрила, експлозиви, барут, калиев нитрат, като топилно и окислително средство, като прибавка към тютюна, в колбасарството и др.
Приет в големи дози е отровен за животните и човека.
Спесификации
НАТРИЕВ НИТРАТ ТЕХНИЧЕСКИ

     
Брой на ревизиите: 8
Дата на последната ревизия: 11.01.2016

Обща информация:

Химическа формула: NaNO3
Молекулно тегло: 84.99      
Външен вид: бели кристали  
Употреба: формулиране на смеси, производство на химични продукти, обработка на метали и др.

CAS-№:  7631 - 99 - 4
EC-№: 231 - 554 – 3
Спецификация:

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на NaNO3 на база сухо вещество, % 99.80 мин. 99.5
Съдържание на влага, % 0.1 макс. 1.0
Съдържание на неразтворими във вода примеси, % 0.01 макс. 0.05
Съдържание на хлориди, изчислени като NaCl, % 0.1 макс. 0.5
Съдържание на NaNO2 и други окисляеми вещества, % 0.001 макс.0.02
 
Опаковка:
 

  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта  25 кг.
  • палети обвити с термосвиваемо фолио с маса на продукта             1000 кг.
 
 

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.
 
 
 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя


SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Натриев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg
Обща информация
Натриевият нитрат се среща в природата като естествен минерал - най-много по чилийските брегове на Тихия океан, а в по-малки находища - в Египет, Каспийската област, Колумбия и др.
Възможно е получаването му и по синтетичен път чрез неутрализация на азотна киселина с натриев карбонат или натриева основа:

         2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + СО2 + Н2О
              HNO3 + NaOH = NaNO3 + Н2О
 

По описания начин се произвежда почти 100% от използвания в Европа натриев нитрат.
Представлява бяло кристално вещество, много добре разтворимо във вода.
Натриевият нитрат може да се използва като изкуствен тор в селското стопанство, тъй като е важен източник на азот за растенията. Сериозно приложение намира като междинен продукт в пиротехниката, в стъкларската, емайлната и металообработващата промишленост, при производството на багрила, експлозиви, барут, калиев нитрат, като топилно и окислително средство, като прибавка към тютюна, в колбасарството и др.
Приет в големи дози е отровен за животните и човека.
Спесификации

НАТРИЕВ НИТРАТ ТЕХНИЧЕСКИ
 
     
Брой на ревизиите: 8
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
Обща информация:

Химическа формула: NaNO3
Молекулно тегло: 84.99      
Външен вид: бели кристали  
Употреба: формулиране на смеси, производство на химични продукти, обработка на метали и др.

CAS-№:  7631 - 99 - 4
EC-№: 231 - 554 – 3

Спецификация:

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на NaNO3 на база сухо вещество, % 99.80 мин. 99.5
Съдържание на влага, % 0.1 макс. 1.0
Съдържание на неразтворими във вода примеси, % 0.01 макс. 0.05
Съдържание на хлориди, изчислени като NaCl, % 0.1 макс. 0.5
Съдържание на NaNO2 и други окисляеми вещества, % 0.001 макс.0.02

 
Опаковка:
 

 

  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта  25 кг.
  • палети обвити с термосвиваемо фолио с маса на продукта             1000 кг.

 
 

 

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
 
 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя


 

SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Натриев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg