Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати
Обща информация
  Недвижими имоти
Продажби
"Евро Ферт" АД е търговско дружество, специализирано в продажбите на химически торове на вътрешния пазар и реализира над 200 хиляди тона азотни и смесени торове на година. Наред с това търгува с технически соли като натриев нитрат и амониев бикарбонат. Продажбите се осъществят директно и чрез добре развита дистрибуторска мрежа.
Услуги
"Евро Ферт" АД предлага услуги в три направления - почвени анализи, транспорт и агроконсултации.
  • С цел подпомагане на клиента при избора на най-подходящия за влагане тор предлагаме почвени анализи, които включват пробоотбиране, химически анализ и агротехнически препоръки в зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи
  • Дружеството разполага със собствен автопарк и е в състояние да достави закупените от клиентите ни продукти до всяка точка в страната
  • Висококвалифицирани специалисти от дружеството предоставят компетентни консултации на селскостопанските производители по всички въпроси, свързани със земеделската практика - обработка на почвата, норми и периоди на торене, сеитба, грижи за растенията през периода на вегетацията и т. н.

Инвестиции
Недвижими имоти
  • Дружеството инвестира в изграждане на собствени складово-търговски бази в страната и в строителството на жилищни и търговски сгради, които продава или отдава под наем.
Обучения и кариерно развитие
  • Непрекъснатото повишаване на компетентността на нашите служители и работници се осъществява чрез изпълнение на годишните програми за обучение.

Кариери
В момента няма свободни работни места!